www.plk-sa.pl
Pliki do post. 9090/IREZA4DZ/01526/00392/18/P

9090_IREZA4DZ_01526_00392_18_P/Dokumenty dodatkowe

Strona Główna

Powrót

2020-08-07 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nadzór C-E 65.pdf
Informacja dla Wykonawców 28.12.2020.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nadzór C-E 65.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -05.08.2021 .pdf
Informacja z otwarcia ofert - Nadzór C-E 65.pdf
KOREKTA Zawiadomienia o unieważnieniu czynnosci wyboru oferty najkorzystniejszej - Nadzór C-E 65.pdf
Unieważnienie czynnosci wyboru oferty najkorzystniejszej - Nadzór C-E 65.pdf
Unieważnienie postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu czynnosci wyboru oferty najkorzystniejszej - Nadzór C-E 65.pdf