www.plk-sa.pl
Pliki do post. 9090/IREZA4DZ/01526/00392/18/P

9090_IREZA4DZ_01526_00392_18_P/SIWZ

Strona Główna

Powrót

2018-02-28 - Odpowiedzi na pytania - Nadzór C-E 65 cz. 1.pdf
2018-02-28 Zmiana treści SIWZ - Nadzór C-E 65.pdf
2018-03-08 Zmiana II treści SIWZ - Nadzór C-E 65.pdf
2018-03-08 Zmiana III treści SIWZ - Nadzór C-E 65.pdf
2018-03-23 Odpowiedzi na pytania - Nadzór C-E 65 część 2.pdf
2018-04-09 Odpowiedzi na pytania - Nadzór C-E 65 część 3.pdf
2018-04-09 Zmiana treści SIWZ - Nadzór C-E 65.pdf
2018-04-27 Odpowiedzi na pytania - Nadzór C-E 65 część 4.pdf
2018-04-27 Zmiana treści SIWZ - Nadzór C-E 65.pdf
2018-05-21 Zmiana treści SIWZ (VI) - Nadzór C-E 65.pdf
2018-06-18 Zmiana treści SIWZ (VII) - Nadzór C-E 65.pdf
2018-06-26 Zmiana treści SIWZ (VIII) - Nadzór C-E 65.pdf
2018-07-11 Zmiana treści SIWZ (IX) - Nadzór C-E 65.pdf
2018-08-08 Zmiana treści SIWZ (X) - Nadzór C-E 65.pdf
2018-08-28 Zmiana treści SIWZ (XI) - Nadzór C-E 65.pdf
2018-09-25 Zmiana treści SIWZ (XII) - Nadzór C-E 65.pdf
2018-10-11 Zmiana treści SIWZ (XXIII).pdf
2018-10-19 Zmiana treści SIWZ (XIII) - Nadzór C-E 65.pdf
2018-11-15 Zmiana treści SIWZ (XIV) - Nadzór C-E 65.pdf
2018-12-07 Zmiana treści SIWZ (XV) - Nadzór C-E 65.pdf
2019-01-14 Zmiana treści SIWZ (XVI).pdf
2019-03-22 Zmiana treści SIWZ (XVII).pdf
2019-04-23 Zmiana treści SIWZ (XVIII) - Nadzór C-E 65.pdf
2019-06-10 Zmiana treści SIWZ (XIX) - Nadzór C-E 65.pdf
2019-07-12 Zmiana (XX) treści SIWZ - Nadzór C-E 65.pdf
2019-08-21 Zmiana treści SIWZ (XXI) - Nadzór C-E 65.pdf
2019-09-20 Zmiana treści SIWZ (XXII) - Nadzór C-E 65.pdf
Aktualna wersja edytowalna
Ibh-105 z 28.06.2017 r..pdf
Poprawiony Załącznik 1B do Formularza ofertowego (Wersja edytowalna z dnia 2018-04-27).xlsx
Poprawiony Załącznik 1B do Formularza ofertowego.xlsx
Tekst ujednolicony
Tom I SIWZ
Tom II SIWZ
Tom III SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO IDW JEDZ.docx
Załącznik 1B do Formularza ofertowego - ZESTAWIENIE.xlsx
Załącznik 1B do Formularza ofertowego.xlsx
Załącznik nr 3 do IDW.docx
Załącznik nr 6 i 6a do IDW.docx
Załączniki 1-4, 7-8 do IDW stan na dzień 2018-06-18.docx
Załączniki 1-4, 7-8 do IDW ze zmianą.docx
Załączniki 1-4, 7-8 do IDW.docx