www.plk-sa.pl
Pliki do post. 9090/IREZA4DZ/01526/00392/18/P

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dostęp użytkowników zewnętrznych do starej wersji systemu Platforma Zakupowa (https://zamowienia.plk-sa.pl/), z przyczyn związanych z bezpieczeństwem danych w nim zgromadzonych, został wyłączony. Wyjątek stanowi dokumentacja publikowana w ramach postępowania nr 9090/IREZA4DZ/01526/00392/18/P, która z uwagi na fakt, iż postępowanie to pozostaje w toku, jest udostępniona pod poniższym linkiem:

Pliki 9090/IREZA4DZ/01526/00392/18/P

Informacje dotyczące aktualnie prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postępowań zakupowych, z wyjątkiem wyżej wskazanego, są publikowane w nowej wersji systemu dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl/